Wie Ons Is / Who We Are

DELLIES is ‘n dinamiese skool waar elke leerder se uniekheid tel, waar skool gaan met entoesiasme ervaar word en lewenswenners ontwikkel word.

By Laerskool Genl De la Rey is die opvoeder ‘n koning sonder kleed of kroon, maar met ‘n stukkie koninkryk in die hart van elke kind.

Die doelwit van die opvoeder is om elke leerder die regte kennis, vaardighede en waardes oor te dra.

Daarom is ons leerders verantwoordelik en gelukkig.

.... want hulle is kinners van die Lig!

DELLIES is a dynamic school where the uniqueness of each learner counts - a school experience with enthusiasm and where life winners are developed.

At Genl De la Rey the educator is a king without a crown, but with a piece of kingdom in the heart of every child.

The goal of the teacher is to give each learner the right knowledge, skills and values they deserve.

Therefore our learners are happy and responsible.

..... they’re children of the Light!

January 21, 2020

Kleredrag / Clothing

December 1, 2019

Skryfbehoeftes / Stationery

[…]
May 28, 2017

Skooldrag / School Uniform

[…]