Verskaffer van ons Skoolklere / Supplier of Uniforms

GANI’S LONG ROAD, NEWLANDS : [011] 477 7128

1. BASIESE UITRUSTING / BASIC UNIFORM SEUNS / BOYS

Broekrompie / Culotte

Kortmou blou hempie / blue short sleeve shirt

Navy blou enkelsokkies / navy blue ankle socks

Swart skoolskoene / black school shoes

SEUNS / BOYS

Navy kort broek / navy blue short pants

Kortmou blou hemp / blue short sleeve shirt

Skool kniekouse / school bobby socks

Swart skoolskoene / black school shoes

2. DELLIELAND / KLEUTERSKOOL SEUNS / BOYS

Beide dogters en seuns dra gewone huisklere skooltoe. Hulle het ook ‘n Dellieland hempie wat hul op sekere dae dra.

SEUNS / BOYS

Both girls and boys is wearing civvies to school. On certain days they also wear Dellieland T-shirts.

3. EKSTRA indien die weer koelerig raak

Seuns & Dogters

Extra optional for colder days

Boys & Girls

Pullover

Fleecy Top navy blou/ blue

Skooltrui / school jersey

Skool sweetpak / school tracksuit

4. WINTERSDRAG / WINTER WEAR DOGTERS / GIRLS

Broekrompie of grys langbroek/

culotte of long grey pants

Langmou blou hemp / long sleeve blue shirt

Skool kniekouse of tights (navy) en skoene/ school socks of tights navy) with school shoes

Skoolsweetpak met skoolskoene / school tracksuit with school shoes

SEUNS / BOYS

Navy kortbroek of grys langbroek /

navy blue short pants or grey pants

Langmou blou hemp / long sleeve blue shirt

Kouse en skoene / socks and shoes

Skoolsweetpak met skoolskoene

5. DELLIEDRAG slegs wanneer hoof toestemming verleen daartoe

 

DELLIE WEAR only when principal inform learners to do so

DELLIEHEMPIE (by skool verkrygbaar teen R120 elk)

DELLIE SHIRT (available at school @ R120 each)

Blou LO Broeke / Blue PT short

Denim : kort- of langbroek / Denim short or long pants

Seuns kan vlootblou ‘navy’ rugbybroekies ook dra / boys can wear navy blue rugby shorts

Tekkies of kaalvoet / sneakers or bare feet

Indien dit koud is kan 1 van die kledingstukke wat by nr. 3 genoem is, gedra word /

In case of cold weather they may wear items mentioned at number 3.

6. SKOOLKLEREBANK / 2nd HAND SCHOOL CLOTHES STORE  

Daar is ‘n 2de handse skoolklerebank, waar ouers skoolklere (INDIEN VOORRAAD BESKIKBAAR) teen ‘n verminderde bedrag kan aankoop. Navraag kan by skoolkantoor gedoen word.

 

There’s a 2nd hand school clothes store, were parents can buy school clothes from. Info available at the school office.