Valentynsdag
June 13, 2017
Cross Country 2017 Dates
August 4, 2017

Derde Kwartaal Program 2017

3de Kwartaal Program
JULIE
Maandag 24 Skole heropen
Personeelvergadering
Dinsdag 25 Adjunkhoof vergadering – L/s Die Ruiter (14:00)
Woensdag 26 Fasevergaderings
Donderdag 27 Submission & Verification of Stats : Venue – Thakhisa (08:00 – 15:00) Circuit 4
Roodepark leerders Assessering
Vrydag 28
Saterdag 29
Sondag 30
Maandag 31 Gee 2 name deur vir SS School level Olympaid – Gr 6
Kreatiewe Kuns – Gr R – Afdeling A – Collage te L/s Florida
Kreatiewe Kuns – Gr 1 –   7 – Afdeling A – Collage to L/s Roodekrans
Gr 7 – Vakvergadering Eng (FAL + HL) EMS/SS/Tech/NS/Maths/LO/CA
– Dr Havenga (14:15)
AUGUSTUS
Dinsdag 1 Kreatiewe Kuns – Gr 1 – 7 – Afdeling B – Teken te L/s Gustav Preller
Circuit Mental Maths Challenge – Gr 3 learners – L/s Roodekrans (09:00)
Woensdag 2 Kreatiewe Kuns – Gr R – Afdeling C – Skilder te L/s Florida
Kreatiewe Kuns – Gr 1 – 7 – Afdeling C – Skilder te L/s Roodekrans
Spelling Bee – Moses Kotane (10:00 – 14:00)
Donderdag 3 Kreatiewe Kuns – Gr 1 – 7 – Afdeling D – Ontwerp & Drukwerk te L/s Roodebeeck
Hokkie vs King School (Tuis)
Vrydag 4 Kreatiewe Kuns – Gr R – Afdeling E – Modelleer te L/s Florida
Kreatiewe Kuns – Gr 1 – 7 – Afdeling E – Modelleer te L/s Helderkruin
Gr 3 Spellathon – Horizonview Primary (09:00)
Saterdag 5
Sondag 6
Maandag 7
Dinsdag 8
Woensdag 9 VROUEDAG
Donderdag 10 Hokkie vs St Catherines (Weg)
Vrydag 11 FP – District level Spellathon – Horizonview (Afr)
Saterdag 12
Sondag 13
Maandag 14 Foundation Phase – HOD-Meeting – L/s Die Ruiter (14:00)
Gr 4 – 6 – Sub-meeting – L/s Helderkruin (14:00) – LS ; SS
Dinsdag 15 Krieket O/11 vs King School (Weg)
Gr 3 – Life Skills Subject Meeting – Arthur Matthews (14:00)
Gr 4 – 6 – Sub-meeting – L/s Helderkruin (14:00)
Woensdag 16 Gr 1 – 3 – Mathematics PLC Meeting – L/s Roodekrans (14:00)
Skills – One-Day Workshop (08:00 – 15:00)
Donderdag 17 Krieket O/13 vs King School (Weg)
FP – ITAL Training – (Newly appointed teachers) – Weltevredenpark (14:00) NS ; Eng
Gr 4 – 6 – Sub-meeting – L/s Helderkruin (14:00) Maths
Vrydag 18
Saterdag 19 FP – Mathematics Content Training – Gr 3 Teachers – Westridge (09:00)
Sondag 20
Maandag 21 Senior Fase – Klasbesoeke (21 – 25 Aug – I.Q.M.S.)
Grondslagfase – Klasbesoeke (21 – 24 Aug – I.Q.M.S.)
SAT Meeting – Gr 7 – Horizon View
Dinsdag 22 Krieket O/11 vs Die Ruiter (Tuis)
Hokkie vs Die Ruiter (Tuis)
SAT Meeting – Gr R – 6 – Gustav Preller (14:00)
Woensdag 23 Mini-hokkie – L/s Horison
Mini-krieket
Donderdag 24 Krieket O/13 vs Die Ruiter (Tuis)
Hokkie vs Gustav Preller (Tuis)
SS – Gr 6 – Olimpiade – Florida Primary (10:00)
Vrydag 25 Life Skills Celebration te Discovery (09:00 – 13:00)(De la Rey)
Saterdag 26
Sondag 27
Maandag 28 Cycle Reporting – Educator to HOD
Tegnologie Olimpiade – L/s Culembeeck (10:00 – 14:00)
Dinsdag 29 Krieket O/11 vs Ridgevale (Tuis)
Cycle Reporting – HOD to Deputy
Woensdag 30 Cycle Reporting – Deputy to Pricipal
Wiskunde Olimpiade – District Hall (09:30)
Mini-krieket
SF – Alle vraestelle na HOD
Donderdag 31 Krieket O/13 vs Ridgevale (Tuis)
Cycle Reporting – Principal to District
Literacy Celebration – Gr 3 – Culembeeck (09:00) Circuit winners
SEPTEMBER
Vrydag 1 Entrepreneursdag
FP – District Life Skills Celebration – Circuit winners – Jozua Naude (09:00)
Saterdag 2 Hokkie – Maragon
Sondag 3
Maandag 4 Signing of Possible Retention – Roodebeeck (L/s Genl De la Rey) 13:00 – 14:00 (Orah)
Dinsdag 5 Gr R – 3 & LSOB – Boek- & Lêerkontrole (5 – 8 Sept)
Woensdag 6 Mini-krieket
Toets – Gr 4 – 6 – HT
Toets – Gr 7 – EBW
Donderdag 7 Hokkie vs Roodebeeck (Weg)
Toets – Gr 4 – 6 – NW/NS & Teg
Toets – Gr 7 – HT
Vrydag 8 Toets – Gr 4 – 6 – Wisk
Toets – Gr 7 – FAL
Saterdag 9 Wicks-leiers – Besoek aan Aftree Oord
Hokkie – St Catherines
Sondag 10 Wêreldwye dag van gebed vir kleinkinders – Bergbron
Maandag 11 Toets – Gr 4 – 6 – SW
Toets – Gr 7 – NW
Gr R – 3 & LSOB – Modereringsweek
Dinsdag 12 Krieket O/11 vs Arthur Matthews (Tuis)
Hokkie – Liga uitspeel wedstryde by Hoërskool Bastion – 12 – 14 September
CA Exhibition of Learner Assessment Tasks – Ridgevale – Gr 7
Toets – Gr 4 – 6 – FAL
Toets – Gr 7 – Teg
Woensdag 13 Mini-krieket
Toets – Gr 7 – SW
Donderdag 14 Krieket O/13 vs Arthur Matthews (Tuis)
Gr R & 1 – Inligtingsaand (18:30) Skoolsaal
Life Skills (CH exhibition) Visual Arts – Gr 6
Toets – Gr 7 – Wisk
LSE & SPO Meeting – L/s Florida
Vrydag 15
Saterdag 16 Mini-hokkie – L/s Helderkruin
Maths Content Training – Gr 3 Teachers – Westdrige (09:00)
Sondag 17
Maandag 18 Gr 7 – Career dress-up day (18 – 22 Sept)
Gr 4 – 7 – Modererings en Boekkontroles
Dellies got talent – Uitdunne – Grondslagfase (13:30)
Dinsdag 19 Krieket – Semi-finale vir O/11
Woensdag 20 Dellies got talent – Uitdunne – Seniorfase (13:30)
Donderdag 21 Krieket -Semi-finaal vir O/13
Vrydag 22
Saterdag 23
Sondag 24
Maandag 25 VAKANSIEDAG
Dinsdag 26 Cycle Reporting – Educator to HOD
Woensdag 27 Krieket – Finaal vir O/11
Cycle Reporting – HOD to Deputy
Donderdag 28 Krieket – Finaal vir O/13
Cycle Reporting – Deputy to Principal
Dankseggingsdiens 08:00
Vrydag 29 Cycle Reporting – Principal to District
Learner Performance Stats – submission vis email